Ústredný portál verejnej správy

Kontrola originality vozidla

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Popis služby

On-line prihlasovanie sa občanov na absolvovanie kontroly originality vozidla (podanie žiadosti na vykonanie kontroly originality vozidla). Informácie o službe

Prejsť na službu