Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie

Banskobystrický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie prevzatej do úschovy Banskobystrického samosprávneho kraja v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti. Služba je určená pre lekárov. Zdravotnú dokumentáciu do úschovy preberá lekár Banskobystrického samosprávneho kraja a odovzdá ju preberajúcemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pri (po) zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Pre realizovanie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis, žiadateľ je identifikovaný ako odosielateľ zo svojej elektronickej schránky UPVS. Informácie o službe

Prejsť na službu