Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave - prvé vydanie

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v cestnej doprave okresným úradom po vykonaní skúšky pred skúšobnou komisiou. Informácie o službe

Prejsť na službu