Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o projekt premeny/cezhraničnej premeny/cezhraničnej zmeny právnej formy

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži pre právnické osoby, ktoré ukladajú návrh Zmluvy o premene/cezhraničnej premene /cezhraničnej zmene právnej formy do Zbierky listín a zverejňujú o tom oznámenie podľa Obchodného zákonníka. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Na použitie služby nie je potrebný kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu