Ústredný portál verejnej správy

Cestná doprava

Doprava

Cestná doprava a všetko, čo s ňou súvisí patrí do kompetencie Ministerstva dopravy, výstavby Slovenskej republiky.
  1. Cestná sieť
  2. Autoškoly
  3. Parkovanie

Cestná sieť

Slovenská cestná sieť pozostáva zo všetkých ciest, pričom rýchlostné cesty a diaľnice sú spoplatnené. Elektronické služby spojené s cestnou dopravou sú napríklad: informovanie o stave a zjazdnosti ciest – zasielanie informácií, ohlasovanie závad na chodníkoch a priestoroch pre chodcov, vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie a iné.

Autoškoly

Na území Slovenskej republiky je možné získať licenciu na vedenie motorového vozidla v autoškole. Portál slovensko.sk ponúka viaceré elektronické služby spojené s účasťou, ale aj vedením autoškoly.

Parkovanie

Parkovacia politika jednotlivých miest a obcí je v ich kompetencii. Elektronické služby spojené s parkovaním: vydávanie parkovacej karty a vyhradzovanie parkovacieho miesta – za poplatok

Dátum poslednej zmeny: 29. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 17. 12. 2014

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Súvisiace inštitúcie:

Lokalita

  • Slovensko