Ústredný portál verejnej správy

Akreditovanie certifikačných subjektov v oblasti ochrany osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podávať žiadosť Úradu na ochranu osobných údajov SR o udelenie akreditácie. Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať. Informácie o službe

Prejsť na službu