Ústredný portál verejnej správy

Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba podľa správneho poriadku oprávnená na podnikanie (ID 1076)

Zvoľte poskytovateľa služby