Ústredný portál verejnej správy

Vydanie rozhodnutia o schválení jednotlivo dovezeného vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Prostredníctvom tejto elektronickej služby môže občan alebo podnikateľ ktorý dovezie vozidlo zo zahraničia podať žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, na základe ktorej miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy rozhodne o tom či vozidlo spĺňa podmienky na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Informácie o službe

Prejsť na službu