Ústredný portál verejnej správy

Návrh na obnovu konania – ak návrh podáva fyzická osoba podľa správneho poriadku (ID 1073)

Zvoľte poskytovateľa služby