Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetov a výsledkov prešetrenia súvisiacich s poskytovaním služieb Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Popis služby

Služba umožňuje podať rôzne typy podnetov a žiadostí na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Žiadosti je možné podávať prostredníctvom formulára dostupného na web stránke „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb“ v listinnej podobe, ako aj plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu