Ústredný portál verejnej správy

Evidencia vozidla

Doprava

Každé motorové vozidlo využívajúce cestné komunikácie v Slovenskej republike musí byť evidované v systéme evidencie vozidiel, ktorý vytvára a spravuje ministerstvo vnútra. Ak ste kúpili nové, alebo ojazdené vozidlo, prípadne vám skončil lízing, alebo ste sa presťahovali, vaše kroky celkom určite povedú na ľubovoľný dopravný inšpektorát, ktorý sa postará o vydanie aktuálnych dokladov k vášmu vozidlu. Novinkou v evidencii motorových vozidiel je možnosť využitia elektronických služieb sprístupnených na portáli ministerstva vnútra a na ústrednom portáli. Prostredníctvom týchto služieb si motoristi môžu splniť svoje evidenčné povinnosti, napr. pri zmene vlastníctva vozidla bez nutnosti navštíviť dopravný inšpektorát.

Začiatkom apríla 2015 ministerstvo vnútra sprístupnilo na svojom a na ústrednom portáli elektronické služby evidencie vozidiel. Ak vlastníte aktivovaný občiansky preukaz s čipom, ktorý disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a vlastníte elektronické osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), môžete zaevidovať zmeny týkajúce sa vášho motorového vozidla už aj cez internet. 

Používateľská príručka k elektronickým službám národnej evidencie vozidiel [.pdf, 3045 kB]
Používateľská príručka k elektronickým službám národnej evidencie vozidiel časť 2. [.pdf, 751.1 kB]

Doplňujúce informácie týkajúce sa evidencie vozidiel nájdete na stránkach Ministerstve vnútra SR.

Dátum poslednej zmeny: 5. 10. 2023
Dátum zverejnenia: 5. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, mh
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko