Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií o energetickej efektívnosti. Služba sa zameriava na poskytovanie údajov o energetickej efektívnosti v zmysle legislatívnych povinnosti (najmä zákon č. 321/2014 Z.z. o EE, zákon č. 657/2004 Z.z o tepelnej energetike) ako aj dobrovoľne poskytované údaje nad rámec povinnosti súvisiace s vyhodnocovaním EE. Informácie o službe

Prejsť na službu