Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o odmietnutí pitvy

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje odoslať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznámenie o odmietnutí pitvy podľa § 48 ods. 4 zákona č.581/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odmietnutie pitvy musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Podpis nie je potrebné notársky overiť. Úrad po doručení formuláru "Oznámenie o odmietnutí pitvy" zasiela potvrdenie o jeho zaevidovaní. Informácie o službe

Prejsť na službu