Ústredný portál verejnej správy

Požiadanie o ochranu pred domácim násilím

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o ochranu pred domácim násilím do databázy požiadaviek Informácie o službe

Prejsť na službu