Ústredný portál verejnej správy

Hodnotenie spokojnosti používateľov s informačným systémom Centrálny elektronický priečinok

Finančné riaditeľstvo SR - CEP

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi hodnotiť spokojnosť s informačným systémom Centrálny elektronický priečinok. Podmienkou pre hodnotenie je registrácia v CEP. Po prihlásení je možné pracovať v prostredí portálu CEP. Informácie o službe

Prejsť na službu