Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vystavenie prenosného dokumentu A1 z dôvodu udelenia výnimky

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje osobe, ktorej bola udelená výnimka v zmysle koordinačných nariadení Európskej únie (EÚ) s tým, že v stanovenom období podlieha legislatíve Slovenskej republiky v oblasti sociálneho zabezpečenia, požiadať o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1) z dôvodu udelenia výnimky. Upozorňujeme, že ak osobe bola udelená výnimka v zmysle koordinačných nariadení EÚ s tým, že podlieha legislatíve dvoch alebo viacerých členských štátov EÚ (vrátane územia Nórska, Islandu, Lichtenštajnska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva) o vystavenie PD A1 sa nežiada. Žiadosť podávaná elektronicky vyžaduje eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom). Informácie o službe

Prejsť na službu