Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z registra fyzických osôb o evidencii cudzincov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba realizuje online poskytovanie údajov z Registra fyzických osôb (RFO) o evidencii cudzincov. Jedná sa o poskytnutie osobných údajov osoby. Údaje sú prezentované v elektronickej podobe priamym výstupom na obrazovku používateľa po správnej autentifikácii a vyplnení formulára. Služba nerealizuje elektronický odpis z Registra fyzických osôb v zmysle § 7, ods. 2 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy Informácie o službe

Prejsť na službu