Ústredný portál verejnej správy

Vyraďovanie z evidencie exportérov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre podnikateľov Slovenskej republiky. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť pre vyradenie z evidencie exportérov na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Žiadosť o zmenu v registri exportérov podáva registrovaný exportér. Pre úspešné vybavenie služby nie je potrebné prikladať iné doplňujúce doklady Informácie o službe

Prejsť na službu