Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z KIS NKÚ SR.

Prejsť na službu