Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Výkazu k Žiadosti o finančný príspevok pre zamestnávateľov v rámci projektu PRVÁ POMOC+ a PRVÁ POMOC++ pre opatrenie 3A (80% CCP)

Zvoľte poskytovateľa služby