Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje používateľovi vytvárať elektronické podanie návrhu o doplnenie údajov na liste vlastníctva do katastra nehnuteľností. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je bezodplatná. Služba vyžaduje podpísanie podania kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu