Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností o registri územno-technických jednotiek

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na získanie podrobných informácií o registri územno-technických jednotiek (katastrálnych území, pôvodných katastrálnych území, obcí, okresov, krajov). Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu