Ústredný portál verejnej správy

Poukazovanie percentuálneho podielu dane

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje realizovať proces poukazovania podielu dane na osobitné účely. Poukazovanie podielu zaplatenej dane je umožnené fyzickej osobe alebo právnickej osobe realizovať buď v rámci podávania daňového priznania alebo samostatným podaním formulára Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% resp. 3% zaplatenej dane je oprávnená podať fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie. Informácie o službe

Prejsť na službu