Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Prejsť na službu