Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie z elektronického dokumentu v elektronickom registratúrnom stredisku katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Poskytovanie informácií z elektronického dokumentu na základe požiadavky vyhľadania elektronického dokumentu. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu