Ústredný portál verejnej správy

Ohlasovanie umiestnenia včelstiev

Mesto Nitra (OVM)

Popis služby

Občan a podnikateľ je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť umiestnenia chovu včelstiev. Povinnosť vyplýva spravidla z celoslovenskej legislatívy ako aj príslušných Všeobecne záväzných nariadení obce. Informácie o službe

Prejsť na službu