Ústredný portál verejnej správy

Zabratie verejného priestranstva (právnická osoba)

Mesto Pezinok (OVM)

Popis služby

Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu