Ústredný portál verejnej správy

Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený, poškodený preukaz, opakovanie v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch (ID 1095)

Zvoľte poskytovateľa služby