Ústredný portál verejnej správy

Rušenie zmeny vlastníctva vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje leasingovej spoločnosti požiadať o zrušenie oznámenia zmeny vlastníckeho práva k vozidlu v systéme evidencie vozidiel. Informácie o službe

Prejsť na službu