Ústredný portál verejnej správy

Podávanie pripomienok k programu štatistických zisťovaní

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Podanie pripomienky k programu štátnych štatistických zisťovaní“ umožní užívateľovi podať pripomienku k pracovnej verzii kprogramu zisťovaní velektronickej forme, ktorá je kdispozícii prostredníctvom služby "Informovanie sa o programe štatistických zisťovaní" Informácie o službe

Prejsť na službu