Ústredný portál verejnej správy

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Podnikanie

Aby mohol byť výrobok uvedený na trh Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, musí byť bezpečný. To znamená, že musí byť v súlade so všetkými pravidlami (požiadavkami), ktoré sa naň vzťahujú. Pravidlá môžu byť harmonizované alebo neharmonizované.
  1. Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov
  2. Najčastejšie otázky a odpovede
  3. Na koho sa môžem obrátiť

Pravidlá a požiadavky týkajúce sa výrobkov

Aby mohol byť výrobok uvedený na trh Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, musí byť bezpečný. To znamená, že musí byť v súlade so všetkými pravidlami (požiadavkami), ktoré sa naň vzťahujú. Pravidlá môžu byť harmonizované (rovnaké vo všetkých krajinách EÚ) alebo neharmonizované (na konkrétne výrobky sa nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ alebo sa vzťahujú len na niektoré aspekty výrobkov, jednotlivé krajiny EÚ môžu uplatňovať vlastné špecifikácie/pravidlá, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť).

Informácie o pravidlách a požiadavkách týkajúcich sa výrobkov je možné vyhľadať na stránke Úradu pre  normalizáciu, meteorológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

Najčastejšie otázky a odpovede

Často kladené otázky sú zverejnené na stránke ÚNMS SR.

Na koho sa môžem obrátiť

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Odbor skúšobníctva a európskych záležitosti
Kontaktné miesto na výrobky
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
productinfo@normoff.gov.sk
Kontaktné miesto pre výrobky

Dátum poslednej zmeny: 7. 1. 2022
Dátum zverejnenia: 26. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
+421 2 20 907 200
productinfo@normoff.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko