Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje informovanie slovenských a zahraničných návštevníkov stránky SARIO o činnosti agentúry ako aj o aktuálnych podujatiach, vzdelávaní, témach a službách SARIO. Služba zároveň umožňuje širokej verejnosti prihlásiť sa na odber newslettra SARIO. Prostredníctvom služby sa zároveň zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle príslušných právnych predpisov SR. Informácie o službe

Prejsť na službu