Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie štatistík o počte konaní

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba zobrazuje informácie o počte konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení podľa definovaných kritérií ako sú regionálna príslušnosť, obdobie vzniku, stav, atď. Tak isto umožňuje sledovať priemernú dĺžku konkurzného alebo reštrukturalizačného konania. Tieto informácie sú verejnosti prístupné na webových stránkach Registra úpadcov. Služba zvyšuje informovanosť verejnosti. Informácie o službe

Prejsť na službu