Ústredný portál verejnej správy

Generovanie dokumentácie k výkonu trestu povinnej práce

Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality – ESMO

Popis služby

Služba umožňuje poskytovateľovi práce vytváranie a manažovanie dokumentácie o priebehu VTPP odsúdeného, ktorý v danej organizácii odpracováva TPP. Ide o vytvorenie: - Časový plán VTPP, - Záznamy z kontrol TPP, - Hodnotenie VTPP. Služba umožňuje odoslať príslušné dokumenty odsúdenému. Dokumenty sú uložené v príslušnom probačnom spise. Informácie o službe

Prejsť na službu