Ústredný portál verejnej správy

Podávanie prihlášky na vykonanie skúšky k preukázaniu odbornej spôsobilosti v cestnej doprave

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenie sa uchádzača na skúšku ADR (bezpečnostný poradcovia a vodiči vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci) osvedčenie o školení vodiča, osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v cestnej (nákladnej/osobnej) doprave, preukaz vodiča vozidla taxislužby a inštruktorské oprávnenie. Zároveň sa v rámci tejto služby zaznamenávajú výsledky absolvovanej skúšky. Informácie o službe

Prejsť na službu