Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií na webstránke www.zelenadomacnostiam.sk

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom služby sa zabezpečuje poskytovanie aktuálnych informácií o projekte Zelená domácnostiam. Na portáli sú zverejnené podmienky projektu a zoznamy podporených inštalácií, oprávnených zhotoviteľov a zariadení. Informácie o službe

Prejsť na službu