Ústredný portál verejnej správy

Vyhľadávanie informácií v Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov ŠtB

Ústav pamäti národa

Popis služby

Registračné protokoly boli vedené štatisticko-evidenčnými útvarmi ŠtB dislokovanými na území dnešnej Slovenskej republiky, t.j. krajskými správami ŠtB a ich predchodcami (od roku 1974 tiež tzv. XII. správa ZNB). Registre zväzkov centrálnych útvarov kontrarozviedky boli vedené v Prahe. ÚPN sa zaoberá aj rekonštrukciou tých registračných protokolov, ktoré boli viac či menej poškodené alebo sa nezachovali. Takéto materiály sa nachádzajú napr. v registračných protokoloch bratislavskej krajskej správy ZNB. Samostatne sú zverejnené aj zoznamy príslušníkov ŠtB a vojenskej kontrarozviedky, ktoré ÚPN postupne dopĺňa. Informácie o službe

Prejsť na službu