Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenie o uložení oznámenia o významnej obchodnej transakcii s jej návrhom do Zbierky listín

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre právnické osoby, ktoré zverejňujú oznámenie o uložení oznámenia o významnej obchodnej transakcii s jej návrhom do Zbierky listín podľa Obchodného zákonníka. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu