Ústredný portál verejnej správy

Podávanie podnetov na zlepšenie poskytovania otvorených dát

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Popis služby

Záujemca môže podať akýkoľvek podnet ohľadne obsahu a spôsobu zverejňovania datasetov. Systém jeho požiadavku zaeviduje, poskytne podporu pre riešenie podnetu a zašle informáciu o spôsobe vyriešenia.

Prejsť na službu