Ústredný portál verejnej správy

Základné školy

Vzdelanie a šport

Základná škola je prvým stupňom vzdelania, ktorý položí základy pre ďalšie štúdium žiaka. V sekcii o základných školách nájdete postup, tipy a povinnosti súvisiace so zápisom dieťaťa do základnej školy.

Dátum poslednej zmeny: 4. 4. 2017
Dátum zverejnenia: 9. 3. 2017

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ss