Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o spracovaní a recyklácii použitých batérii a akumulátorov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podavať ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi. Povinnosť podávať ohlásenie majú nasledovné subjekty: - Výrobca batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne - Organizácia zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) - Tretia osoba(kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka Informácie o službe

Prejsť na službu