Ústredný portál verejnej správy

Podávanie písomného súhlasu maloletej osoby so zmenou mena, priezviska - okresný úrad

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní maloletej osobe (staršej ako 15 rokov) podať súhlas so zmenou jej mena, priezviska. Súhlas bude spracovaný pracovníkom z úseku matrík okresného úradu a bude tvoriť podklad k žiadosti o zmenu mena alebo priezviska maloletej osoby staršej ako 15 rokov. Informácie o službe

Prejsť na službu