Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli centra vedecko technických informácií

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie o školstve zverejnené na portáli centra vedecko-technických informácií SR

Prejsť na službu