Ústredný portál verejnej správy

Zaslanie notifikácie o konci platnosti odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zaslanie notifikácie o konci platnosti odbornej spôsobilosti v oblasti cestnej dopravy. Informácie o službe

Prejsť na službu