Ústredný portál verejnej správy

Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov podať účtovnú závierky v jednoduchom účtovníctve a dokumenty tvoriace jej náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní daňového priznania. Pri elektronickom podaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, pre daňový subjekt. Informácie o službe

Prejsť na službu