Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries z RA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Overiť si údaje viacerých adries môžete cez elektronickú službu. Touto službou získate podrobné údaje adries a zároveň, ak je na adrese evidovaný adresný bod, sprístupní sa Vám jeho grafická prezentácia na mape. Informácie o službe

Prejsť na službu