Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie referenčných údajov podľa zoznamu identifikátorov adresy - výpis zoznamu adries z RA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi získať dataset požadovaných adries za obec alebo časť obce a príslušné podrobné dáta o adresách, vrátane údajov o adresných bodoch. Informácie o službe

Prejsť na službu