Ústredný portál verejnej správy

Sprístupňovanie právnych informácii

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňujúca rýchly prístup k vlastnostiam zobrazeného predpisu alebo jeho časti (t.j. o štruktúre i hodnotách metadát) s informáciou, či sa jedná o informatívne, autorizované, záväzné, vyhlásené, konsolidované znenie. Informácie o službe

Prejsť na službu