Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok voči protokolu z kontroly spracúvania osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podávanie námietok voči protokolu z kontroly spracúvania osobných údajov po oboznámení sa s kontrolnými zisteniami v protokole v lehote 21 dní odo dňa doručenia protokolu Úradu na ochranu osobných údajov SR . Informácie o službe

Prejsť na službu