Ústredný portál verejnej správy

Podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadostí o priame podpory formou jednotnej žiadosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., 36/2015 Z. z. a 75/2015 Z. z.. Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Informácie o službe

Prejsť na službu