Ústredný portál verejnej správy

Podávanie jednotnej žiadosti o priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre