Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie v Obchodnom vestníku, ak ide o oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zriadení stáleho rozhodcovského súdu

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Koncová služba slúži pre zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov na zverejnenie oznámení o zriadení stáleho rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe zaslaného oznámenia Redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue sú údaje zverejnené v Obchodnom vestníku. Na použitie služby je potrebná registrácia a prihlásenie na špecializovanom portáli Obchodného vestníka, alebo prihlásenie prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom (eID karta). Informácie o službe

Prejsť na službu